Έναρξη του Έργου Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων

Η ΟΛΘ Α.Ε. και το ΔΙΠΑΕ, συναντήθηκαν με σκοπό την επίσημη έναρξη των εργασιών του Έργου Διαδίκτυο των Εμπορευματοκιβωτίων (κωδικός KMP6-0273918). Το έργο, υλοποιείται στα πλαίσια της Δράσης της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και του Ενδιάμεσο Φορέα (ΕΦ)-ΕΦΕΠΑΕ, με βάση το νομοθετικό πλαίσιο που διέπει την υλοποίηση του ΕΣΠΑ 2014-2020. Η Περισσότερα